Fundraising Event September 28, 2019

Funsdraising-9-28-2019 Ca Nhạc & Dạ Vũ gây quỹ VÀO THU 2019 Thứ Bảy, 28 tháng 9 năm 2019 7 giờ chiều đến 12 giờ đêm Địa Điểm: LA VANG Church 11700 Leesville road, Raleigh, NC 27613 Kính thưa Quý vị, Để tiếp nối việc gây quỹ trợ giúp thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đang sống khốn khổ tại quê nhà, Hội từ thiện Vietnam Healing Foundation (VFH) sẽ tổ chức đêm Ca Nhạc Dạ Vũ Thu 2019 từ 7 giờ chiều đến 12 giờ 00 đêm, thứ Bảy, ngày 28 tháng 9 năm 2019, tại La [...]

2019-09-26T20:07:58+00:00

Fundraising Event September 29, 2018

Funsdraising-9-29-2018 The Vietnam Healing Foundation Email: info@thevhf.org Website: www.thevhf.org Ca Nhạc Dạ Vũ Thu 2018 Thứ Bảy, 29 tháng 9 năm 2018 6 giờ chiều đến 12 giờ đêm Địa Điểm: CYPRESS MANOR 1040 Buck Jones Road Cary, NC 27606 Kính thưa Quý vị, Để tiếp nối việc gây quỹ trợ giúp thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đang sống khốn khổ tại quê nhà, Hội từ thiện Vietnam Healing Foundation (VFH) sẽ tổ chức đêm Ca Nhạc Dạ Vũ Vào Thu 2018 theo ngày giờ và địa điểm phía trên. Đêm Ca Nhạc Dạ Vũ Thu [...]

2018-06-26T16:23:38+00:00

TET CELEBRATION 2018

  TET CELEBRATION 2018 NC State Fairgrounds, Dorton Arena 1025 Blue Ridge Road, Raleigh, NC 27607 Saturday February 10, 2018 10:30 a.m. to 2:30 p.m. and 6:00 p.m. to 11: 30 p.m. The Vietnamese Community in Raleigh and the Nearby Cities will organize the Tet Celebration 2018 at the NC State Fairgrounds, Dorton Arena, 1025 Blue Ridge Road, Raleigh, NC 27607 on Saturday February 10, 2018 from 10:30 a.m. to 2:30 p.m. and from 6:00 p.m. to 11: 30 p.m. The Vietnam Healing Foundation (VHF) will be an active part of this Celebration; its participation includes an Information Booth for [...]

2018-01-31T14:47:30+00:00

Hội Xuân Mậu Tuất 2018

  LỄ MỪNG XUÂN và HỘI CHỢ TẾT MẬU TUẤT 2018 NC State Fairgrounds, Dorton Arena 1025 Blue Ridge Road, Raleigh, NC 27607 Thứ Bảy, ngày 10 tháng 2 năm 2018 10 giờ 30 sáng đến 2 giờ 30 chiều và 6 giờ chiều đến 11 giờ 30 đêm     Cộng Đồng Người Việt tại Raleigh và các Vùng Phụ Cận sẽ tổ chức Lễ Mừng Xuân và Hội Chợ Tết Mậu Tuất 2018 tại NC State Fairgrounds, Dorton Arena, 1025 Blue Ridge Road, Raleigh, NC 27607 vào thứ Bảy, ngày 10 tháng 2 năm 2018, từ 10 giờ [...]

2018-01-31T14:45:30+00:00