TET CELEBRATION 2018

  TET CELEBRATION 2018 NC State Fairgrounds, Dorton Arena 1025 Blue Ridge Road, Raleigh, NC 27607 Saturday February 10, 2018 10:30 a.m. to 2:30 p.m. and 6:00 p.m. to 11: 30 p.m. The Vietnamese Community in Raleigh and the Nearby Cities will organize the Tet Celebration 2018 at the NC State Fairgrounds, Dorton Arena, 1025 Blue Ridge Road, Raleigh, NC 27607 on Saturday February 10, 2018 from 10:30 a.m. to 2:30 p.m. and from 6:00 p.m. to 11: 30 p.m. The Vietnam Healing Foundation (VHF) will be an active part of this Celebration; its participation includes an Information Booth for [...]

2018-01-31T14:47:30+00:00

Hội Xuân Mậu Tuất 2018

  LỄ MỪNG XUÂN và HỘI CHỢ TẾT MẬU TUẤT 2018 NC State Fairgrounds, Dorton Arena 1025 Blue Ridge Road, Raleigh, NC 27607 Thứ Bảy, ngày 10 tháng 2 năm 2018 10 giờ 30 sáng đến 2 giờ 30 chiều và 6 giờ chiều đến 11 giờ 30 đêm     Cộng Đồng Người Việt tại Raleigh và các Vùng Phụ Cận sẽ tổ chức Lễ Mừng Xuân và Hội Chợ Tết Mậu Tuất 2018 tại NC State Fairgrounds, Dorton Arena, 1025 Blue Ridge Road, Raleigh, NC 27607 vào thứ Bảy, ngày 10 tháng 2 năm 2018, từ 10 giờ [...]

2018-01-31T14:45:30+00:00