SUPPORT IN TIẾNG VIỆT 2020-08-18T00:39:23+00:00

The Vietnam Healing Foundation
Non profit Corp # EIN 16-1755138
PO Box 281
Morrisville, NC 27560

Kính thưa quý vị,

Như quý vị đã biết, Vietnam Healing Foundation (VHF) là hội từ thiện với mục đích giúp đỡ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa đang sống tại quê nhà và chương trình trợ giúp trông cậy vào nỗ lực gây quỹ hàng năm của Hội qua việc bán thức ăn, chương trình dạ vũ mùa Thu và sự đóng góp của các vị hảo tâm. Năm nay vì đại dịch COVID-19, việc gây quỹ hoàn toàn bế tắc, nhưng khi nghĩ tới hoàn cảnh khó khăn của các anh em thương phế binh tại VN, chúng tôi đã cố gắng trong phạm vi khả năng của mình và ngoài số tiền hằng năm ra, chúng tôi đã gửi giúp đặc biệt thêm cho các thương phế binh một số tiền và hậu quả là ngân quỹ của Hội càng bị khô cạn hơn.

Điều may mắn là mới đây Hội được sự khuyến khích và giúp đỡ quý báu của một vị hảo tâm xin được ẩn danh: Nếu Hội cố gắng gây quỹ được một số tiền nào đó, vị này sẽ biếu Hội một số tiền tương đương với số tiền đó; nói khác đi, nếu Hội gây quỹ được $1000, $2000… cho đến $5000 thì vị đó sẽ biếu Hội $1000, $2000 hay $5000, trong thời gian từ 1 tháng 8 đến 31 tháng 12, năm 2020.

Với sự khuyến khích của ân nhân đó, Hội gởi Thư Kêu Gọi Giúp Đỡ này đến quý vị.  Hội thấu hiểu Đại Dịch COVID-19 gây khó khăn cho Hoa Kỳ, nhiều quốc gia khác và mọi người trên thế giới; và cũng trong nhận định đó, Hội nghĩ đến sự cơ cực của Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa đang trải qua thời gian đen tối này tại quê nhà.

Xin quý vị mở lòng từ tâm hỗ trợ chúng tôi thêm một lần nữa trong nỗ lực giúp đỡ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa đang sống tại quê nhà.

Xin quý vị gửi chi phiếu về The Vietnam Healing Foundation, P.O. Box 281, Morrisville, NC 27560 thùng thơ của hội. Quý vị cũng có thể gửi tiền qua PayPal.

Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị và xin chúc quý vị cùng gia đình nhiều sức khoẻ, bình an và hạnh phúc.

Thay Mặt Ban Chấp Hành Hội VHF,

Tai Nguyen