TIẾNG VIỆT 2018-08-01T18:59:16+00:00

Hội Vietnam Healing Foundation (VHF)

Hội Vietnam Healing Foundation là một hội từ thiện vô vị lợi được thành lập vào năm 2005 theo điều 501(c)(3) của Sở Thuế Nội Địa Liên Bang, Internal Revenue Service (IRS). Mục đích của Hội là trợ giúp những người nghèo khó bị lãng quên tại Việt Nam — những người nghèo khó không hề nhận được bất cứ sự trợ giúp nào của chính quyền hay cơ quan từ thiện — nhất là các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa và các trẻ em mồ côi.

Sáng lập viên của Hội Vietnam Healing Foundation gồm các cựu chiến binh Hoa Kỳ từng tham chiến tạị Việt Nam, cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa và đồng hương sinh sống tại Raleigh, North Carolina và các thành phố lân cận. Hiện nay, số hội viên của Hội tuy còn rất khiêm nhường nhưng mục đích và đường lối sinh hoạt của hội được nhiều tầng lớp quần chúng Việt-Mỹ tại Raleigh và các tiểu bang khác tán thưởng và hỗ trợ rất nhiệt tình. Đó là niềm phấn khởi lớn lao cho toàn thể hội viên của Hội và lý do của sự tiếp nối và thành công của các sinh hoạt gây quỹ của Hội.

Tuy nhân sự ít ỏi và phương tiện tài chánh hạn hẹp, Hội hoạt động không ngừng nghỉ từ ngày thành lập. Tính đến cuối năm 2016, Hội đã giúp đỡ trên 100 người với hai lần trợ cấp một năm và trên 500 người với một lần trợ cấp một năm.

Để tài trợ sinh hoạt của Hội, Hội kêu gọi sự hảo tâm đóng góp của các cựu chiến binh Hoa Kỳ, cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa và các đồng hương. Ngoài ra, Hội cố gắng tổ chức các sinh hoạt gây quỹ, ít nhất hai lần một năm. Hiện nay, hai sinh hoạt Hội nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt nhất là bán các món ăn hương vị quê hương trong dịp Lễ Mừng Xuân và đêm ca nhạc với dạ vũ vào mùa thu.

Hội thiết tha mong nhận được sự giúp đỡ của quý vị để tiếp tục hoàn thành mục đích của Hội — giúp đỡ những người nghèo khó đang bị lãng quên ngay tại quê hương mến yêu của họ. Hội sẽ gởi ngay biên lai ghi nhận sự đóng góp của quý vị như một lời cảm ơn chân thành; và quý vị có thể dùng biên lai này vào việc khai thuế lợi tức.

Mọi  liên lạc xin gửi về địa chỉ sau đây:

Vietnam Healing Foundation
PO Box 281
Morrisville, NC 27560
USA

email: info@thevhf.org